Blog

มองโกเลียป่วยกาฬโรคดับหลังกินมาร์มอต รัฐเร่งกักตัวคนใกล้ชิด

กระทรวงสาธารณสุขมองโกเลีย แถลงว่าวัยรุ่นอายุ 15 ปีคนหนึ่ง ชาว จ.โกบี-อัลไต ทางตะวันตกของประเทศ เสียชีวิตจากโรคกาฬโรคหลังจากรับประทานตัวมาร์มอตที่ติดเชื้อดังกล่าวนอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขมองโกเลีย ยังกล่าวอีกว่า วัยรุ่นอีก 2 คนที่รับประทานเนื้อมาร์มอตตัวดังกล่าวก็ยังอยู่ระหว่างการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ เหตุนี้ทำให้รัฐบาลมองโกเลียออกมาตรการควบคุมโรค

มาใช้กับพื้นที่บางส่วนของ จ.โกบี-อัลไต และกักตัวผู้ที่มีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตจำนวน 15 คน และให้บุคคลเหล่านี้รับยาปฏิชีวนะด้วยปกติแล้วกาฬโรคมักพบในตัวมาร์มอต ซึ่งเป็นสัตว์ฟันแทะขนาดใหญ่ ที่อาศัยอยู่ในโพรงใต้ดินทั่วทุ่งหญ้าทางทวีปเอเชียตอนเหนือ และโรคนี้ยังพบในสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ ในหลายพื้นที่ของมองโกเลีย ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน และทางตะวันออกของรัสเซีย